Almanya Oturum İzni

almanya oturum izni bilgisi

Almanya oturum izni, Almanya’da yabancı uyruklu bir vatandaş olarak yasal şekilde yaşama hakkı tanınmasıdır. Öncelikle başvuruda bulunan kişinin kendini iyi bir şekilde Almanca ile ifade edebilmesi gerekmektedir. Bir kişiden fazla yani aile ile başvuru yapılıyor ise kişinin aile fertleri için yeterli bir alana sahip olması gerekmektedir. Okul ve eğitim bilgileri de başvuru aşamasını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Şartlara göre kişi için Almanya uyum kursu talep ediliyor ise bu kursu başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

Sağlık sigortası da talep edilmektedir. Mesleğinden düzenli bir şekilde kazancı olması ve Almanya içerisinde çalışma izni de oturum izni başvurularını etkilemektedir. Almanya’da bulunma sürecinde hukuk ve toplumsal düzene de uyumlu aynı zamanda da bilgi sahibi olması önemlidir. Almanya Federal Cumhuriyeti’nde uzun süre yaşamak isteyen herkes oturum izni almak ile yükümlüdür.

Almanya Oturum İzni Nasıl Alınır?

Almanya oturum izni aldığınız takdirde uzun süreli zaman dilimlerinde Almanya’da yaşama hakkı elde edersiniz. Ülkede uzun süre ikametgah isteyen herkes bu izni almak zorundadır. Almanya için 4 farklı oturum izni çeşidi bulunmaktadır.

 1. Almanya Oturum İzni
  Almanya oturum izni süresi, Almanya içerisinde bulunma sebebine göre değişmektedir. Şayet üçüncü ülke olarak bilinen ülkelerden bir tanesinde vatandaş olanlar sadece belirlenen süreler içerisinde Almanya’da çalışabilirler. Başvuruda bulunan kişilerin belirtilen niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar;
 • Çalışma amacı ile Almanya’ya gitmiş olanlar
 • Mesleki eğitim alanlar
 • Sığınma talebi bulunan kişiler
 • Aile nedeniyle göç talebinde bulunanlar
 • Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi bir tanesinde oturum iznine sahip olanlar
 1. Yerleşim İzni
  Yerleşim izni ile beraber çalışma izni de verilmektedir. Almanya yerleşim izni şartlarına uyan kişilere süresiz izin vermektedir. Ancak yerleşim iznine sahip olmak için belirli kriterler bulunmaktadır. Bunlar;
 • Almanya içerisinde en az 5 sene oturum izni almış olanlar ve sürede herhangi bir sorun yaşamamış olması gerekmektedir.
 • Almanca diline bir ülke vatandaşı kadar hakim olması şarttır.
 • Mesleki durumun yüksek bir nitelik taşıması da bu izin için etkili olmaktadır.
 • Ailesinin ve kendisinin geçimini sağlayacak durumda olması gereklidir.
 • Kişi AB Mavi Kart sahibi ise ortalama 2 sene sonra yerleşim iznine başvurma hakkına sahip olmaktadır.
 1. AB Kalıcı Oturum İzni
  Avrupa Birliği kalıcı oturma izni içerisinde de çalışma izni bulunmaktadır. Bu izin için gerekli olan koşullar hemen hemen Almanya yerleşim izni koşulları ile aynıdır. AB kalıcı oturum izni elde eden kişiler, AB ülkeleri arasında serbest dolaşım hakkı elde etmektedir.
 2. AB Mavi Kart

Avrupa Ülkeleri arasında yer alan ülkelerden bir tanesinde vatandaşlığı bulunmayan üçüncü ülke vatandaşları tarafından alınır. Yüksek nitelikli bir meslek grubuna dahil kişiler, Almanya’ya çalışmak için geldiğinde ya da yüksek öğrenim görmek için ülkeye geldiğinde Almanya’da ikamet etmesi gerekiyorsa AB Mavi Kart başvurusunda bulunabilir.

Üçüncü ülkelerin yani AB üyesi olmayan ve Avrupa Ekonomik bölgesi içerisinde yer almayan ülkelerin vatandaşlarının, Almanya’da ikamet edebilmesi için Almanya Oturum İzni almaları gerekmektedir. Bu belge Almanya’da Yabancılar Dairesi’nden alınabilmektedir.
Almanya oturum izni alabilmek için bir takım kriterler söz konusudur. Alman hükümeti, kişinin kamu güvenliğine saygısı, Almanya devletine olan bağlılığı ve Almanya’daki ikamet süresi bu kriterler arasında yer alır.

Oturum İzni Alma Şartları
1. Kişinin kendini ifade edebilecek kadar Almancaya hakim olması.
2. Yeterli büyüklükte bir eve sahip olunması
3. Okul diploması veya mesleki yeterlilik belgesi
4. Almanya’da yaşam için gerekli izinlere sahip olunması ve bir meslekten düzenli bir gelir sahip olunması.
5. Aile sağlık sigortasına sahip olunması
6. Almanya yasaları hakkında temel bilgilere sahip olunması
Kimler Oturma İzni Alabilir?
Oturma izni alabilmek için bir takım şartlar bulunmaktadır. Herkes Almanya’da oturma izni alabilmek için başvuru yapamamaktadır. Almanya’da oturma izni alabilmek için eğitim görüyor olmak, çalışıyor olmak, ailevi göç nedenlerine sahip olmak gibi şartlar gereklidir.

Yerleşim İzni
Almanya’da yerleşim izni de alabilmek için bir takım kriterler söz konusudur. Sabıka kaydı bulunmamak, 5 yıllık oturma iznine sahip olmak, başvuruda bulunan kişinin kendisini ve ailesini geçindirecek maddi duruma sahip olması, Almancayı iyi bir şekilde biliyor olmak, başvuru için en önemli kriterler arasındadır.

Öğrenim nedeniyle de oturma izni alınabilmektedir. Bu oturma iznini alabilmek için öncelikle iyi bir Almancaya sahip olmak gereklidir. Ancak hazırlık sınıfına ve Almanca kursuna başvuru yapmış öğrencilerde bu gibi şartlar aranmamaktadır.
Yine aynı şekilde evlilik nedeniyle de oturma izni alınabilmektedir. Ancak bu evliliğin en az 3 yıldır devam ediyor olması gerekmektedir.

almanya-oturum-izni-nedir

Almanya Oturum izni uzun süreli bir vize türüdür ve vize sahibine Almanya’da ikametgah hakkı tanımaktadır.

Almanya Oturum İzni S.S.S

Almanya Oturum İzni Nasıl Alınır?

Almanya’da oturmak isteyenlerin aradığı sorulardan birisidir. Çalışma amacı veya eğitim, sığınma talebi, ailevi nedenlerle göç gibi zorunlu bir sebebiniz varsa oturum izni verilir. AB vatandaşıysanız sürekli oturum iznine sahipsiniz. Ayrıntılı bilgiyi konsolosluklardan alabilirsiniz.

Süresiz Oturum Almanya 2023 Koşulları Nelerdir?

Kişilerin en az 5 sene boyunca geçici bir oturum izninin bulunması gerekmektedir. Ayrıca süresiz oturum almak isteyen kişinin maddi açıdan hiçbir zorluk çekmiyor olması gerekmektedir. Kişinin A2 seviyesinde Almanca bilgisine sahip olunmalı ve bunu kanıtlayacak olan sertifikalara sahip olmalıdır. Kişilerin ileriki dönemlerinde olacağı emeklilik sigorta priminin en az 60 aylığını ödemesi gerekmektedir. Çalışma izni bu konuda bir gerekliliktir.

Almanya Oturum İzni İçin Nereye Başvurulur?

Uzun süreli Almanya oturum izni Almanya Konsolosluğu tarafından kişilere verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bulundukları bölgeye en yakın Yabancılar Dairesine başvurularını iletebilirler. Başvuru için hazırlanan evraklar da bu kuruma teslim edilmelidir.

Almanya Oturum İzni ile Nerelere Seyahat Edilir?

Almanya oturum izni sahipleri AB üyesi olan ülkelere seyahat edebilirsiniz. Almanya oturum izni sayesinde Avusturya, İtalya, Danimarka Belçika, Fransa, Çek Cumhuriyeti, GKRY, Estonya, Finlandiya, İngiltere, Bulgaristan, Hırvatistan, İspanya, Macaristan, Hollanda, Portekiz, İrlanda, İsveç, Letonya, Litvanya, Romanya Lüksemburg, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’da da iş kurabilme ve tüm Schengen bölgesinde vizesiz olarak serbest dolaşım hakkına sahip olabilirsiniz.